Thang nhôm rút

Thang nhôm rút Nikawa NK-26

(Cao 2,6m)

1.850.000 VNĐ
Thang nhôm rút Nikawa NK-32

(Cao 3,2m)

2.130.000 VNĐ
Thang nhôm rút Nikawa NK-38

(Cao 3,8m)

2.270.000 VNĐThang nhôm rút Nikawa NK-48

(Cao 4,8m)


2.699.000 VNĐThang nhôm rút Nikawa NK-38AI

(Chữ A Cao 1,9m)

3.080.000 VNĐThang nhôm rút Nikawa NK-44AI

(Chữ A Cao 2,2m)

3.200.000 VNĐThang nhôm rút Nikawa NK-50AI

(Chữ A Cao 2,5m)

3.500.000 VNĐThang nhôm rút Nikawa NK-56AI

(Chữ A Cao 2,8m)

3.770.000 VNĐ